Orlę naleje do pełna – zmiana marki cz.2

Orlę naleje do pełna – zmiana marki cz.2

Benzyna na pomarańczowo

Okres naftowego prosperity trwał na ziemiach polskich aż do wybuchu II wojny światowej. Wówczas w Polsce działało pięć rafinerii: w Niegłowicach koło Jasła, Jedliczach koło Krosna, Glinku Mariampolskim koło Gorlic, Czechowicach-Dziedzicach i Trzebini. Jednak działania wojenne poczyniły na terenie naszego kraju olbrzymie spustoszenie. Nie oparła się im również infrastruktura naftowa. W nalotach dywanowych zbombardowana została m.in. pierwsza polska rafineria w Trzebini. Aby zabezpieczyć to, co pozostało z polskich rafinerii i zakładów przemysłu naftowego w 1944 roku powołano do życia Polski Monopol Naftowy, który po miesiącu zmienił nazwę na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych. Firma szybko została przemianowana na dobrze nam znaną Centralę Produktów Naftowych, do której dodano później skrót CPN.

Centrala miała sprawować ogólny nadzór nad gospodarką paliwową i smarową w kraju oraz prowadzić działalność dystrybucyjną. W ciągu 55 lat funkcjonowania CPN podlegał przeróżnym ministerstwom i urzędom. Każdy z zarządców miał własną wizję rozwoju firmy, więc co jakiś czas była ona dzielona, łączona i przekształcana. Ostatnią większą zmianą w życiu firmy było przekształcenie w 1995 roku Centrali Produktów Naftowych CPN w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

W latach 60. XX wieku Ryszard Bojar, Stefan Solik i Jerzy Słowikowski stworzyli system identyfikacji wizualnej firmy. Na stacjach paliw pojawiły się pomarańczowe litery CPN, które na dobre wpisały się w szarą rzeczywistość PRL. Do dziś wielu rodaków z łezką w oku wspomina długie godziny spędzone w kolejce do dystrybutora, a skrót CPN bywa przez nich używany jako synonim stacji paliw.

Poczciwy CPN zakończył swój żywot 7 września 1999 roku, czyli w dniu, kiedy narodził się Orzeł – Polski Koncern Naftowy. Pod koniec funkcjonowania do CPN należało 1410 stacji paliw, często ulokowanych w strategicznych punktach miasta, ale obsługujących również niewielkie gminy wiejskie. Pomarańczowe logo widniało ponadto na 600 autocysternach, 156 magazynach oraz 6 nabrzeżach portowych, przystosowanych do przeładunku paliw płynnych. Na biało-pomarańczowych stacjach działało również 831 sklepów, prawie 100 myjni i 253 punkty gastronomiczne.

SPIS TREŚCI

http://www.koszulkanbapolskasklep.pl/orle-naleje-do-pelna-zmiana-marki-cz-1/
http://www.koszulkanbapolskasklep.pl/orle-naleje-do-pelna-zmiana-marki-cz-2/
http://www.koszulkanbapolskasklep.pl/orle-naleje-do-pelna-zmiana-marki-cz-3/

Facebook Comments
1 comment

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments